EZU - Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Standard in the EZU scope for INST product category

Back to CB EZU

 

Standard number Webcode Scheme Product category Details
EN 50075:1990 E29
CCA INST
EN 50075:1990 E29
ENEC INST
EN 60309-1:1999 E30.1
CCA INST
EN 60309-1:1999 E30.1
ENEC INST
EN 60309-2:1999 E30.2
CCA INST
EN 60309-2:1999 E30.2
ENEC INST
EN 60669-1:1999
CCA INST
EN 60669-2-1:2004
CCA INST
EN 60669-2-1:2004
CCA-EMC INST
EN 60669-2-2:2006
CCA INST
EN 60669-2-3:2006
CCA INST
EN 60998-1:2004 E24
CCA INST
EN 60998-1:2004 E24
ENEC INST
EN 60998-2-1:2004 E24.1
CCA INST
EN 60998-2-1:2004 E24.1
ENEC INST
EN 60998-2-2:2004 E24.2
CCA INST
EN 60998-2-2:2004 E24.2
ENEC INST
EN 61058-1:2002 E20
CCA INST
EN 61058-1:2002 E20
ENEC INST
EN 61058-2-1:2011 E20.1
CCA INST
EN 61058-2-1:2011 E20.1
ENEC INST
EN 61242:1997
CCA INST